Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 4 czerwca, 2013 Tytuł artykułu

Uwaga kierowcy! Zmienia się organizacja ruchu w ścisłym centrum miasta

Treść artykułu

 

 
Od połowy czerwca swoją lokalizację zmieni postój TAXI. Nowe zasady będą też obowiązywać kierowców-dostawców towarów do punktów handlowych znajdujących się w rejonie rynku. Wjazd dla dostawców towarów i taksówek będzie prowadzony jedynie od ulicy Jagiełły.
 
Od wielu lat w rejonie centrum obowiązują ograniczenia dla dostawców towarów. Teoretycznie towar można dostarczać rano i po południu. Jednak w praktyce przepisy te pozostają „martwe”.
 
– Stąd propozycje m.in. naszych handlowców, aby zmienić obowiązujące od kilkunastu lat zasady samochodowej dostawy towarów do sklepów w rejonie rynku – wyjaśnia Michał Wiecha, główny specjalista ds. drogownictwa w Urzędzie Miasta w Brzegu. – Łączy się to z koniecznością wprowadzenia nowej organizacji ruchu.
 
Pierwszą zmianą jest możliwość stałej dostawy towarów do punktów handlowych w centrum. Handlowcy będą mieli specjalne upoważnienia, które na czas wyładunku będą wkładać za szybę auta. Będzie to czytelny sygnał dla Straży Miejskiej i Policji, że właśnie prowadzona jest dostawa towarów. Winiety-wydawane na wniosek przez Urząd Miasta-będą miały ograniczenie czasowe. Kierowca będzie mógł z nich skorzystać jedynie na czas wyładunku.
Upoważnienie będzie wydawane handlowcom na ich wniosek, po jednym na dany punkt czy sklep w rejonie centrum. Wyładunek towaru powinien być przeprowadzony w ciągu piętnastu minut. Każdy z punktów handlowych będzie miał zaznaczoną trasę wyjazdu auta dostawczego po rozładunku. Trasa zostanie ujęta w wydanym upoważnieniu.
 
Kolejną zmianą jest przeniesienie postoju TAXI. Obecnie znajduje się w sąsiedztwie sklepu rybnego. Od połowy czerwca postój zostaje zlokalizowany wzdłuż Sukiennic. Takie rozwiązanie pozwoli na uporządkowanie ruchu taksówek, które nie będą krążyć wokół ratusza. Taksówki będą wjeżdżać ulicą Chopina, a wyjeżdżać Dzierżonia. Organizacja ruchu dla mieszkańców centrum pozostaje niezmieniona: wjazd ulicą Chopina i dalej Staromiejską.
 
– W połowie czerwca, wraz z wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu, rozpoczynamy ostrzejsze niż dotychczas egzekwowanie przepisów ruchu drogowego. Kierowcy łamiący zakaz wjazdu oraz parkowania w tym rejonie muszą spodziewać się upomnień, a następnie mandatów karnych – dodaje Krzysztof Szary, komendant brzeskiej Straży Miejskiej.
 
Wzór wniosku oraz winiety-upoważnienia dla handlowców dostępny jest na stronie internetowej Brzegu-www.brzeg.pl. Należy ją pobrać, a następnie wypełnić i złożyć na biurze podawczym w Urzędzie Miasta.  

 

Nie zapomnij udostępnić: