Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 maja, 2013 Tytuł artykułu

Śmieci bez tajemnic, czyli co zrobić aby po 1 lipca móc wyrzucać odpady

Treść artykułu

 

 

 
Rozmowa z mgr inż. Beatą Wszoła, głównym specjalistą w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Brzegu na temat nowych zasad odbioru odpadów komunalnych.
 
Mimo szerokiej akcji informacyjnej prowadzonej przez Urząd Miasta dotyczącej nowych zasad gospodarowania odpadami, nadal wielu mieszkańców nie wie, co ma zrobić, by po 1 lipca móc nadal wyrzucać śmieci. Proszę wyjaśnić, co zrobić, aby po tym terminie odebrano od nas odpady?
– Po pierwsze każdy właściciel nieruchomości musi złożyć deklarację, która jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta www.brzeg.pl lub na biurze podawczym magistratu. Właściciele domów jednorodzinnych składają taki dokument bezpośrednio do Urzędu…
 
Jeśli w danej kamienicy mieszkają cztery rodziny, które są właścicielami mieszkań, ale nie działają w ramach wspólnoty?
– W takim wypadku deklaracje również trafiają do Urzędu Miasta. Jednak każdy z właścicieli mieszkań musi sam złożyć deklarację dotyczącą jego nieruchomości.
 
A mieszkańcy bloku, gdzie działa wspólnota?
– Deklaracje od poszczególnych mieszkańców zbiera zarząd wspólnoty, który to następnie dostarcza jedną zbiorczą deklarację z całości budynku do Urzędu Miasta. Jeśli wspólnota ma zarządcę, który w jej imieniu pełni obowiązki właściciela nieruchomości, do Urzędu powinna trafić również zbiorcza deklaracja od takiego podmiotu zarządzającego nieruchomością. 
 
Jeśli mieszkam w spółdzielni?
– Procedura jest taka sama. Umówiliśmy się ze spółdzielnią mieszkaniową „Zgoda”, że to ona zbierze indywidualne deklaracje od swoich mieszkańców.
 
Zatem nie muszę wybierać się do Urzędu Miasta, skoro zrobi to za mnie zarządca?
– Dokładnie. Dla jasności powtórzę raz jeszcze: właściciele np. domów jednorodzinnych lub mieszkań, gdzie nie ma wspólnoty, składają deklaracje osobiście w urzędzie. Pozostali, czyli tam, gdzie działa wspólnota, lub jest zarządca nieruchomości bądź spółdzielnia mieszkaniowa, powinni zgłosić się do zarządu, który dokona tej czynności w ich imieniu.
 
Jak wygląda sprawa opłat. Jakie są stawki?
– Wysokość opłat za odbieranie odpadów została ustalona uchwałą Rady Miejskiej Brzegu na początku tego roku. Jeśli ktoś nie zamierza segregować śmieci, zapłaci 45 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. Bez względu na liczbę lokatorów, czy jest to jedna osoba lub więcej. Jeśli zadeklarujemy, iż będziemy segregować odpady, wówczas obowiązują różne stawki, zależne od liczby mieszkańców. Za mikro gospodarstwo, czyli tam, gdzie mieszka jedna osoba, obowiązuje opłata w wysokości 10 zł. Dwadzieścia złotych to opłata za małe gospodarstwo, czyli dwuosobowe. Za średnie gospodarstwo-3 osobowe-zapłacimy 30 zł, a za duże-4 osoby i więcej-31 zł miesięcznie.  Deklarujemy ilość osób fizycznie mieszkających w danym mieszkaniu, budynku itp.
 
W takim razie płacimy za liczbę osób faktycznie mieszkających, a nie zameldowanych w danym lokalu.
– Tak. Dla przykładu:  w mieszkaniu są zameldowane 3 osoby. Dwie stale przebywają w innej gminie, jedna jest w Brzegu. Wówczas deklarujemy jedną osobę w mieszkaniu i płacimy tylko za nią. W tym wypadku 10 zł przy odpadach segregowanych, 45 zł przy niesegregowanych. Jeśli osoby przebywające poza Brzegiem wrócą do miasta, wtedy trzeba będzie zmienić wcześniejszą deklarację, z jednej osoby na trzy.
 
Osobną sprawą są pojemniki na śmieci. Kto je ma kupić?
– Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki spoczywa na właścicielu posesji bądź jej zarządcy. Zatem zaopatrzenie w pojemniki leży w gestii tych podmiotów.
 
Jeśli mam domek?
– To niezbędnym jest posiadanie trzech osobnych pojemników, w wypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów. Pojemnik zielony-na szkło zmieszane, pojemnik brązowy na śmieci biodegradowalne, oraz pojemnik szary lub czarny na odpady zmieszane.
 
A jeśli mieszkam w bloku, gdzie jest zarządca?
– W imieniu tych mieszkańców działa zarządca. Jeśli zadeklaruje selektywną zbiórkę odpadów powinny być 4 pojemniki, z dodatkowym pojemnikiem na szkło białe. Może być też pojemnik jeden wspólny na szkło białe i mieszane.   Wówczas powinien mieć dwie komory na osobne rodzaje szkła.
 
Trzeba kupować nowe pojemniki?
– Jeśli mamy pojemniki i one są w dobrym stanie technicznym, wystarczy je dostosować do nowych zasad. Pomalować na kolory obowiązujące w selektywnej zbiórce odpadów, bądź wykonać na nich widoczne napisy informacyjne „szkło”, „odpady biodegradowalne” itp.
 
Wciąż pozostaje problem ustawienia pojemników. Część budynków została sprzedana po obrysie fundamentów i musi korzystać z cudzych terenów, by ustawiać pojemniki.
– Jest to sprawa pomiędzy właścicielem terenu, a właścicielem danego budynku czy też reprezentującym go zarządcą. To zarządca powinien w tej kwestii porozumieć się z właścicielem terenu i ustalić, na jakich zasadach mogą stać tam pojemniki.
 
Dziękuję za rozmowę.
 
Rozmawiał: Tomasz Dragan, UM w Brzegu.

 

Nie zapomnij udostępnić: