Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 kwietnia, 2013 Tytuł artykułu

Przebudowa ul. Konopnickiej

Treść artykułu

Burmistrz Brzegu informuje, że w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Konopnickiej w Brzegu” w dniu 17 kwietnia 2013r. przekazano Wykonawcy robót – Firmie: Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „JARZĄBEK” Spółka jawna z siedzibą w Brzegu ul. Korfantego 33 – plac budowy celem przystąpienia do realizacji zadania zgodnie z zawartą umową. Przewidywany termin rozpoczęcia robót – 6 maja 2013 r.

Umowny termin zakończenia prac wyznaczono na 30 września 2013 r.

Zakres prac będzie obejmował :

  • przebudowę nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Konopnickiej wraz z podbudową,
  • budowę chodników, zatok postojowych, wjazdów na sąsiadujące posesje oraz zjazdów z drogi gminnej na drogi wewnętrzne,
  • budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Konopnickiej,
  • przebudowę oświetlenia ulicznego,
  • przebudowę linii średniego napięcia 15kV,
  • przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznych i realizowany będzie w obrębie działek nr: 496/7, 480/10 (powstała po podziale działki 480/2), 476, 483, 499/10, 498/3, 1234 (obręb Południe).

W okresie wykonywania robót wystąpią utrudnienia komunikacyjne w obrębie ulic: Konopnickiej, Platanowej, Topolowej, Wierzbowej, Lipowej, a na czas budowy zostanie wprowadzona w tym rejonie nowa organizacja ruchu zatwierdzona przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Zgodnie z czasową organizacją ruchu zamknięcie ulicy nastąpi dwuetapowo: w I etapie zamknięta zostanie na odcinku od skrzyżowania ulicy Konopnickiej z drogą prowadzącą w kierunku firmy GNIOTPOL do wysepki na skrzyżowaniu ul. Konopnickiej z ul. Wierzbową (mapa nr 1) zaś w II etapie odcinek zamknięty w I etapie zostanie udostępniony do użytkowania, a zamknięty zostanie odcinek od wysepki na skrzyżowaniu ul. Konopnickiej z ul. Wierzbową do skrzyżowania ul. Konopnickiej z ul. Lipową (mapa nr 2).

Ponadto, w związku z koniecznością czasowego wyłączenia z ruchu odcinków ul. Konopnickiej zmieniona zostanie trasa autobusów komunikacji miejskiej linii nr 2 i 2A. Autobusy, w czasie wyłączenia z ruchu części ulicy Konopnickiej, będą kursowały ulicami: Chocimska, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kasztanowa, Kusocińskiego, Kochanowskiego i dalej ulicą Włościańską w kierunku Skarbimierza. Przystanki zlokalizowane po obu stronach ulicy Konopnickiej przy osiedlu budynków wielorodzinnych ul. Wierzbowej będą na czas budowy zlikwidowane. Ostatnim funkcjonującym przystankiem będzie istniejący przystanek zlokalizowany w okolicach skrzyżowania ul. Konopnickiej z ul. Jodłową.

W związku z powyższym uprasza się mieszkańców ulic: Wierzbowa, Lipowa, Konopnickiej, Platanowa, Topolowa o stosowanie się do czasowo zmienianej organizacji ruchu.
Przepraszamy za utrudnienia wynikające z realizacji przebudowy części ulicy Konopnickiej.
Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie udziela Biuro Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 (budynek „A”, I piętro – pokój 102) telefon kontaktowy: 774045815 lub 774160874.

Nie zapomnij udostępnić: