Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 29 marca, 2013 Tytuł artykułu

Ważne dla rodziców przedszkolaków. Informacja dotycząca rekturacji dzieci do placówek Gminy Brzeg

Treść artykułu

 

 

 
Brzeg, dn. 29.03.2013
 
RZP.0530.7/2013
 
 
Wyjaśnienie
 
 
 
W związku z licznymi wątpliwościami rodziców dotyczących procedury rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg informuję, że zgodnie z § 16 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624)   za rekrutację dzieci do poszczególnych brzeskich przedszkoli odpowiadają dyrektorzy, którzy zawierają z rodzicami dzieci umowy o świadczenie usług przedszkola. Szczegółowe zasady rekrutacji, w tym procedurę odwoławczą, określa statut przedszkola. System elektroniczny naboru dzieci do przedszkoli jest tylko narzędziem wspomagającym Dyrektorów w przebiegu rekrutacji.
Rolą gminy jest natomiast koordynacja i nadzór nad sprawnym przebiegiem naboru. Burmistrzowi Brzegu przysługuje prawo zmian decyzji Komisji Rekrutacyjnych w przypadkach niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Również rodzice mają prawo wnieść skargę do Burmistrza Brzegu na postępowanie rekrutacyjne niezgodne z zapisami powyższego rozporządzenia.
 
Tomasz Dragan
Rzecznik UM w Brzegu
 

 

Nie zapomnij udostępnić: