Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 lutego, 2013 Tytuł artykułu

Elektrycznie w brzeskiej ciepłowni. Firma zajmie się też wytwarzaniem prądu

Treść artykułu

Wszystko dzięki budowie nowego bloku, który łączy proces wytwarzania obu rodzajów energii. Oznacza to rozwój firmy i inwestowanie w nowe technologie miejskiej spółki grzewczej.
Przedsięwzięcie powstaje na terenie Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, w sąsiedztwie głównej kotłowni ogrzewającej budynki i osiedla w mieście. Jak przekonuje dr Wojciech Myślecki, przewodniczący rady nadzorczej spółki, przedsięwzięcie zagwarantuje rozwój technologiczny, a przez to finansowy przedsiębiorstwa.
– Mamy już wszelkie pozwolenia z odpowiednich urzędów na rozpoczęcie budowy nowego bloku jak i produkcję energii elektrycznej i cieplnej – podkreśla Wojciech Myślecki.
Szef rady nadzorczej wyjaśnił, że podczas procesu wytwarzania energii elektrycznej powstaje dużo ciepła, które w zwykłych warunkach dużych elektrociepłowni było niewykorzystywane. Stąd też mniejsze firmy, takie jak BEPEC, nawet w skali europejskiej, coraz częściej zaczęły sięgać po nowe technologie, łączące właśnie zagospodarowanie obu rodzajów energii. Przy okazji produkcji prądu można bowiem wykorzystać powstające ciepło np. do ogrzewania budynków.
– Dlatego też – kontynuuje Wojciech Myślecki – kilkanaście miesięcy temu postanowiliśmy podjąć starania, aby wprowadzić spółkę w nowe technologie gwarantujące jej rozwój. Stąd inicjatywa i przedsięwzięcie kogeneracji, czyli budowy bloku łączącego obie technologie produkcji energii: elektrycznej i cieplnej. Energia wyprodukowana w BEPEC będzie zasilała m.in. budynki spółki, a nadwyżka zostanie sprzedana operatorowi-dystrybutorowi prądu w sieci publicznej.
Rozpoczęcie budowy nowego bloku poprzedziło wmurowanie kamienia węgielnego nowej inwestycji. Obecni na uroczystości goście zgodnie podkreślali, że BEPEC jest już stabilną miejską spółką, która ma najlepsze warunki rozwijania nowych technologii. Całość będzie kosztować ponad 3 miliony złotych, z czego ponad 2,2 miliona złotych to pożyczka z opolskiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
– Śmiało można w tym miejscu podziękować całej załodze i zarządowi firmy za te ostatnie lata wysiłku, które doprowadziły nie tylko do powstania przedsiębiorstwa, ale właśnie miejsca, w jakim jesteśmy obecnie. Firma ma stabilną sytuację finansową, dobrą kadrę oraz załogę, dzięki czemu może inwestować i rozwijać nie tylko samą siebie, ale nasze miasto – podkreślał Wojciech Huczyński, burmistrz Brzegu.
Szef instytucji kredytującej wiele inwestycji w BEPEC-WFOŚiGW w Opolu-gratulował pracownikom właśnie skupieniu się na nowych proekologicznych inwestycjach.
– Dzisiaj jestem dumny, że nasza współpraca przebiega wzorowo. Sam pochodzę z Brzegu, dlatego też tym bardziej gratuluję, iż państwo jesteście otwarci na innowacje. Widzi to każdy, kto był w waszej firmie dawniej i dzisiaj – podsumował Zbigniew Figas, prezes WFOŚiGW w Opolu.
Podobna inwestycja, jak ta w BEPEC, ma być realizowana w przyszłym roku przez spółkę na terenie krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Umożliwi to zasilanie w ciepło i prąd budynku basenu. Specjalną umowę podpisali w tej sprawie: prezes BEPC Witold Nowicki, burmistrz Wojciech Huczyski oraz dyrektor MOSiR Krzysztof Kulwicki.
BEPEC to spółka ciepłownicza, której właścicielem jest Gmina Brzeg. O utworzeniu przedsiębiorstwa zdecydowała uchwałą Rada Miejska w Brzegu w 2002 r., powołano je w 2003, a fizycznie rozpoczęło działalność w 2005 roku. Przejęło majątek należący do miasta, a użytkowany wcześniej przez Energetykę Cieplną Opolszczyzny. Aktualnie trwają jeszcze spory sądowe dotyczące rozliczeń między obiema spółkami, ponieważ mimo upływu lat kwestia ta nie została jeszcze rozwiązana. Jednak mimo tych problemów tylko w ciągu ostatnich pięciu lat, BEPEC inwestował w rozwój ciepłowni oraz sieci grzewczej. Udało się m.in. zmodernizować jeden z kotłów grzewczych, wiele węzłów sieciowych oraz zbudować ponad 3 kilometry nowych instalacji doprowadzających ciepło. Wydano na to ponad 5,5 miliona złotych.
Zdjęcie – Wojciech Huczyński, burmistrz Brzegu i Wojciech Myślećki, przewodniczący rady nadzorczej BEPEC w Brzegu. W tle budynek głównej ciepłowni.

Nie zapomnij udostępnić: