Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 23 stycznia, 2013 Tytuł artykułu

Szkodliwy azbest. Przeczytaj ten komunikat!

Treść artykułu

 

 

 
INFORMACJA
 
Przypominam, że do 31 stycznia 2013r. osoby fizyczne mają obowiązek złożenia informacji o posiadaniu wyrobów zawierających azbest. Każdy właściciel, niebędący przedsiębiorcą, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów,  poprzez spis z natury. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz   wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r.   Nr 8, poz. 31). Informację o wykonanej inwentaryzacji należy składać na Biurze Podawczym w Urzędzie Miasta, na formularzu (załączniku do w/w rozporządzenia) dostępnym w Urzędzie Miasta w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska (budynek ”B”, parter pokój nr 12B).
Zgodnie z art. 162 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) obowiązkiem osób fizycznych (niebędących przedsiębiorcami) jest coroczne składanie:
– informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania,
– informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone.
                    Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne przedkładają informację o wyrobach zawierających azbest Marszałkowi Województwa Opolskiego
 
Z up. Burmistrza
z-ca Burmistrza
Barbara Iwanowiec

 

Nie zapomnij udostępnić: