Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 4 grudnia, 2012 Tytuł artykułu

List otwarty Burmistrza Brzegu Wojciecha Huczyńskiego do Grzegorza Chrzanowskiego, Radnego Rady Miejskiej

Treść artykułu

 

 

 
Brzeg, dnia 04.12.2012 r.
 
 
LIST OTWARTY
 
Pan
Grzegorz Chrzanowski
Radny Rady Miejskiej Brzegu
 
 
W związku z oburzeniem Pana i Pańskich kolegów, a także wieloma insynuacjami i pomówieniami, uprzejmie informuję, że umowa użyczenia terenu przy ulicy Chrobrego jest zawarta wyłącznie na okres budowy parkingu i to na warunkach określonych przez gminę. Po wybudowaniu parkingu, stanie się on własnością miasta.
 
Nawiązując do Pańskiej deklaracji na sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23.11.2012 roku: „…moja firma lub inna firma mogła powiedzieć; proszę państwa ja wam też zrobię taki parking i więcej zapłacę wam za to…”, uprzejmie informuję, że swoje słowa może Pan bez problemu przekuć w czyny.
 
Nic nie stoi na przeszkodzie, by niniejszą umowę na takich samych zasadach przejął Pan od dotychczasowego inwestora (budującego parking przy ulicy Chrobrego). Zatem, zamiast snucia podejrzeń i insynuowania niejasnych interesów, może Pan wykonać ten parking za własne pieniądze i podarować go miastu. Ze swojej strony deklaruję wszelką pomoc w tej sprawie.
 
Jeżeli nie chce Pan tego robić na terenie, o którym mowa powyżej, to może wybudować Pan na takich samych zasadach parking przylegający do swojej firmy, a więc pomiędzy ulicami: Zamkową, Chopina i Jagiełły. Szczególnie, że jak pisze Pański kolega – Jarosław Staśkiewicz, to parkingi na placu Zamkowym czy Bramy Wrocławskiej stoją puste. A przecież klienci firmy Pana radnego przyjeżdżają pod Pańską firmę, parkując bez żadnych opłat. Takie miejsca wykorzystują wszyscy ci, w tym również i radni, którzy nie chcą płacić za miejsce do parkowania. Tym samym rozjeżdżają i niszczą przestrzenie międzyblokowe. Jednak, jak widać, skoro dotyczy to bezpośredniego interesu radnego, to na ten temat – cisza. Dotychczas nie poruszano, bowiem sprawy pustych płatnych parkingów i rozjeżdżania przestrzeni międzyblokowych.
 
Poniżej przedstawiam wykaz terenów i nieruchomości, na których również Pan może wybudować parking na zasadach podobnych do podpisanej umowy na użyczenie terenu przy ulicy Chrobrego.
 
1. ul. Piastowska ( dz.890/2- plac manewrowy);
2. teren wzdłuż ul. Słowiańskiej;
3. ul. Mały Rynek (wokół terenu zielonego);
4. ul. 1 Maja (dz.78/63);
5. ul. Słowackiego (dz.78/14);
6. tereny podwórek: ul. Długa – ul. Chrobrego – ul. Lekarska, ul. Jagiełły -ul. Chopina – ul. Różana- ul. Zamkowa,  ul. Wojska Polskiego – ul. Rzeźnicza – ul. Garbarska – Rynek, ul. Garbarska – ul. Kapucyńska – ul. Młynarska – Rynek, ul. Staromiejska – ul. Długa – ul. Jabłkowa – Rynek, ul. Młynarska – ul. Reja – ul. Zakonnic – ul. Kapucyńska.
 
Jestem otwarty także na inne propozycje umiejscowienia parkingów.
 
Zachęcam także wszystkich pozostałych radnych, dbających podobno o dobro i interes miasta, aby śmiało publicznie zadeklarowali podpisanie takich umów, czyli wybudowanie parkingów i przekazanie ich na rzecz miasta. Jest to szczególnie ważne, gdyż być może dzięki temu w krótkim terminie powstaną takie parkingi, na których kierowcy będą mieli miejsce do pozostawiania swoich samochodów. Umożliwi to w znaczący sposób uporządkowanie terenów, również i tych międzyblokowych. A w konsekwencji może spowodować obniżenie czy wręcz zlikwidowanie opłat za parkowanie.
 
Sprawdźmy zatem, czy deklaracje Pana radnego oraz innych radnych, podejrzewających mnie o nieczyste intencje czy niejasne interesy, mają poparcie w czynach, czy też są głoszone tylko na użytek tworzenia szumu medialnego, opartego przede wszystkim na pomówieniach.
 
Panie radny Chrzanowski, proszę przekazać te propozycje również swoim kolegom, w tym: radnemu Surdyce, radnemu Rudno-Rudzińskiemu, radnemu Niesłuchowskiemu, radnemu Pikorowi oraz wszystkim innym krytykantom. Budujcie, Panowie, parkingi w Brzegu za swoje pieniądze i przekazujcie je miastu, tak jak robi to inwestor parkingu przy ulicy Chrobrego!

 

Wojciech Huczyński

Burmistrz Miasta Brzegu

Nie zapomnij udostępnić: