Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 września, 2012 Tytuł artykułu

Oświadczenie w związku z publikacją Gazety Brzeskiej w sprawie projektu "Mini Akademia Przedszkolaka"

Treść artykułu

 

 

 
Brzeg, dn. 17.09.2012 r.
 
RZP.0530.26/2012
 
 
 
 
 
Oświadczenie
 
W związku z informacjami pt. „Wolną rączką, czyli Akademia Kreatywnego… Ekoburmistrza” (Gazeta Brzeska, nr 15/645 z dnia 8 sierpnia 2012 r., str. 3) oraz   „Wolną rączką, czyli wątpliwości przy udzielaniu zamówień w brzeskiej oświacie(Gazeta Brzeska, nr 17/647 z dnia 5 września 2012 r., str. 3), sygnowane przez osobę podpisującą się jako specjalista ds. zamówień publicznych, oświadczam, że treść publikacji narusza nie tylko dobre imię instytucji publicznej Gminy Miasto Brzeg, jej organu-Burmistrza Miasta, ale także podległych mu pracowników Urzędu Miasta w Brzegu. Podobnie jak miało to miejsce w przeszłości, tak i tym razem w żaden sposób Gmina Miasto Brzeg ani jej pracownicy nie mieli możliwości odniesienia się do zamieszczanych treści, a gazeta spowodowała tym samym brak zachowania zasad obiektywności, czyli naruszenie art. 6, 10 i 11 Ustawy prawo prasowe. Publikowanie treści autorstwa anonimowych autorów-specjalistów lub też  anonimowych czytelników, nie mających nic wspólnego z prawdą, w rażący sposób naruszających zasady obiektywizmu dziennikarskiego, obraźliwych w swojej formie oraz pomawiających określone osoby, nie zwalniają wydawców z odpowiedzialności prawnej za umieszczenia tych informacji.
 
Poniżej  przedstawiam stanowisko Gminy Miasto Brzeg w tej sprawie:
 
1.            Tezy wysuwane przez autora artykułu nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Ponieważ osoba ta popisuje się jako specjalista ds. zamówień publicznych, celowo pomija lub też nie chce podać wszystkich istotnych informacji o przebiegu procedury związanej z udzieleniem zamówienia publicznego. Pomijam już wyżej wspomniany fakt pomówienia sugerujący popełnienie przestępstwa przez Urzędników, natomiast autor wprowadza czytelników w błąd pomijając te istotne dla sprawy szczegóły.
2.            Procedurę i przebieg wyłonienia wykonawcy projektu „Mini Akademia Przedszkolaka” badała specjalnie w tym celu skierowana do Urzędu Miasta w Brzegu kontrola z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Pełny protokół kontroli można znaleźć na stronie www.bip.brzeg.pl pod zakładką kontrole. Ja przytaczam jeden z jej istotnych zapisów, dotyczących wniosków pokontrolnych: „ (…) Na podstawie podjętych czynności kontrolnych i przeprowadzonych analiz Zespół Kontrolujący nie stwierdził działań prowadzących do zaistnienia nieprawidłowości lub uchybień do zakończenia realizacji Projektu.  13. Ocena według kryteriów. Do kontroli projektu wybrano kryteria-ścieżka audytu, zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami Wspólnotowymi oraz krajowymi – zamówienia publiczne. W wyniku kontroli poszczególnych obszarów na podstawie Zasad Kontroli PO KL projekt należy ocenić z następującym schematem:
Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
Powyższą informację sporządzono 18 lipca 2012 r.
3.            Dalsza dyskusja w tej sprawie z autorem materiału zamieszonego przez GB wydaje się zbędna, a sugerowanie przez tą osobę czynności noszących znamiona przestępstwa jest, jak już wspomniałem, pomówieniem.
4.            Liczę, że w przeszłości, w razie podobnych spraw, GB da Gminie Miastu Brzeg możliwość wyrażenia stanowiska. W ciągu ostatnich 12 miesięcy GB ani razu nie zwracała się z prośbą o ustosunkowanie się do treści, jakie były umieszczane w formie tekstów prasowych, a które to wielokrotnie nosiły znamiona pomówień władz Gminy Miasto Brzeg oraz pracowników Urzędu Miasta w Brzeg.
 
 
 
Z poważaniem
Tomasz Dragan
Rzecznik UM w Brzegu
 
 

 

Nie zapomnij udostępnić: