Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 13 września, 2012 Tytuł artykułu

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Treść artykułu

 

13 września 2012
 
PR.52.3 .2012                                                                       
                                                                           
 
 
Ogłoszenie
 
 
Zgodnie z  Zarządzeniem nr 1265/2012 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 13. września   2012 roku
 
Burmistrz Miasta Brzegu ogłasza
 
przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 
Konsultacje będą przeprowadzone w terminie do 14 dni od dnia publikacji treści projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Miasta Brzegu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.brzeg.pl. poprzez możliwość składania opinii do projektu uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej. 
Opinie należy składać w terminie do dnia 27 września 2012 roku na Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pelnomocnik.ngo@brzeg.pl.
 

 

Nie zapomnij udostępnić: