Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 12 września, 2012 Tytuł artykułu

Ruszył plebiscyt "Złote Kotwice 2012"

Treść artykułu

 

Statuetki „Złote Kotwice” przyznawane są (na mocy uchwały Rady Miejskiej Brzegu) od 2004 r. firmom, instytucjom i osobom wyróżniającym się swoją ogromną aktywnością społeczną, zawodową, przedsiębiorczością lub promocją na rzecz miasta Brzeg.
                     
„Złote Kotwice” przyznawane są za działalność w trzech niezależnych kategoriach:
1.          Człowiek
2.          Działalność charytatywna, społeczna
3.          Gospodarka, samorząd, promocja
 
Kandydatury osób promowanych do otrzymania statuetki można składać pisemnie w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu (ul. Robotnicza 12 – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15) oraz w siedzibie Rady Miejskiej (Ratusz – poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15). Kandydatury może zgłaszać każdy chętny.
                      Termin składania kandydatur : 29.10.2012r.
 
Propozycje kandydatury do statuetki „Złote Kotwice” powinny zawierać:
1.          Imię, nazwisko i adres wnioskodawcy;
2.          Imię, nazwisko i adres kandydata lub nazwę zgłoszonej instytucji, organizacji, firmy;
3.          Wskazanie kategorii przyznania statuetki;
4.          Uzasadnienie zgłoszenia kandydatury dla danej kategorii.
Wyłanianie nominowanych określa regulamin przyjęty przez Kapitułę (w jej skład wejdą osoby powołane przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej).
Oficjalne ogłoszenie werdyktu Kapituły obędzie się na sesji Rady Miejskiej Brzegu dnia 19.grudnia 2012 r.
Nominacje z werdyktami Kapituły podane zostaną do publicznej wiadomości. Kapituła ma prawo nie przyznania nominacji lub statuetki w danej kategorii. Decyzje Kapituły są ostateczne, bez możliwości odwołania.
Statuetka „Złote Kotwice” przedstawia kotwicę umiejscowioną na marmurowym postumencie z napisem słów Księcia Jerzego II Piasta „jedni budują dla nas, my dla potomności”.
Laureat konkursu otrzymuje prawo do wykorzystywania wzoru statuetki na swoich wyrobach i materiałach promocyjnych.
SERDECZNIE ZACHĘCAMY MIESZKAŃCÓW BRZEGU DO ZGŁASZANIA KANDYDATUR!

 

 

Nie zapomnij udostępnić: