Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 29 marca, 2012 Tytuł artykułu

Dni otwarte w Zepole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

Treść artykułu

W poniedziałkowe popołudnie, 26 marca 2012r., korytarze Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu  wypełniły się roześmianymi i zaciekawionymi sześciolatkami i siedmiolatkami, którzy wraz z rodzicami mieli okazję poznać naszą placówkę. Zebranych powitała dyrektor Lucyna Bończak i zaprosiła na krótki świąteczny program artystyczny w wykonaniu uczniów klas trzecich, a wprowadzający w klimat i tradycje wielkanocne. Program przygotowali wychowawcy klas trzecich: E Szara, Z. Marciniak i D. Tobiasz. Następnie dyrektor przedstawiła rodzicom wszystkie atuty i mocne strony naszej szkoły, bogatą ofertę edukacyjną, osiągnięcia uczniów, zasady współpracy, realizowane programy,  misję szkoły i plany na przyszłość.

 
W związku w tym, że w tym roku szkolnym do klas pierwszych uczęszcza siedmioro sześciolatków i w klasyfikacji śródrocznej pięcioro z nich znalazło się w czołówce najlepszych pierwszoklasistów, dyrektor szkoły zachęcała rodziców do spokojnego i rozsądnego rozważenia wcześniejszego przysłania dziecka do szkoły. Powiedziała, że dzisiaj przy pomocy nauczycieli będzie okazja i możliwość wcześniejszego zbadania gotowości dziecka do nauki szkolnej na podstawie testu diagnostycznego. Dziecku należy stworzyć najlepszą ofertę rozwojową, dostosowaną do jego możliwości i potrzeb. Dzięki aktywnej i różnorodnej  pracy nauczycieli naszych brzeskich przedszkoli oraz zaangażowaniu rodziców duża grupa dzieci rozwija się zdecydowanie szybciej, osiągając wcześniej dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
 
Podczas spotkania dzieci wraz z rodzicami mogły dokładnie zwiedzić „Ósemkę” i upewnić się, że dysponuje ona nowoczesną bazą – dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi, m.in. w tablice interaktywne, kolorową i przestronną świetlicą połączona ze stołówką szkolną, pracowniami komputerowymi, salami gimnastycznymi, boiskiem wielofunkcyjnym, biblioteką z Centrum Informacji Multimedialnej.    W salach lekcyjnych czekały na dzieci zajęcia otwarte przygotowane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Przyszli pierwszoklasiści chętnie brali udział we wszystkich zajęciach: plastycznych, muzycznych czy komputerowych. Każdy znalazł coś dla siebie. Niewątpliwą atrakcją dla małych gości stały się zajęcia ruchowe ze sprzętem sportowym "Radosna Szkoła" na dużej sali gimnastycznej prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego. W tym czasie dorośli mieli możliwość do indywidualnych rozmów z dyrekcją, pedagogiem szkolnym, pedagogiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, psychologiem, wychowawca świetlicy szkolnej oraz wszystkimi nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, a w szczególności przyszłymi wychowawcami klas pierwszych. W związku z funkcjonowaniem oddziałów integracyjnych i ogólnodostępnych w naszej szkole każdy  z nich posiada pełne i szerokie kwalifikacje do nauczania oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie diagnozowania oraz wpierania we wszechstronnym rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniów szczególnie uzdolnionych. Są to doświadczeni i mocno zaangażowani w swoją pracę pedagodzy.
 
Spotkanie trwało do późnych godzin popołudniowych i było pełne niespodzianek – dla gości przygotowano  słodki poczęstunek oraz foldery informacyjne o szkole. Dzięki Drzwiom Otwartym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu zainteresowani rodzice mogli lepiej poznać naszą placówkę, w której być może od września rozpoczną naukę ich dzieci. A zdecydowanym już rodzicom serdecznie dziękujemy za podjęte decyzje i zaufanie, które postaramy się nie zawieść.
 
B. Bąkowska

Nie zapomnij udostępnić: