Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 3 sierpnia, 2011 Tytuł artykułu

Ogłoszenie dotyczące zadań z zakresu turystyki i rekreacji.

Treść artykułu

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia oraz towarzyszącemu mu załącznikowi.

 

Brzeg, 02.08.2011

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Brzegu

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się na okres 7 dni roboczych w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl ofertę organizacji pozarządowej działającej na rzecz Gminy Miasta Brzegu i jej mieszkańców oraz prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych dotyczących turystyki i rekreacji. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi do oferty należy składać w formie pisemnej na Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@brzeg.pl w terminie do dnia 10 sierpnia 2011r.

Nie zapomnij udostępnić: