Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 czerwca, 2011 Tytuł artykułu

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu

Treść artykułu

Informuję, że od dnia 21 maja 2011r. obowiązuje uchwała Nr VIII/35/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu.

W powyższym Regulaminie określone zostały szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu, w tym przede wszystkim dotyczące
-sposobu prowadzenia gospodarki odpadami wytwarzanymi na terenie nieruchomości;
-utrzymania w czystości i porządku terenów służących do użytku publicznego;
-mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami;
-obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe;
-wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie miasta;
-wyznaczania terminów deratyzacji;
– innych wymagań wynikających z planu gospodarki odpadami dla miasta Brzegu.

Tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej miasta w części bip – www.bip.brzeg.pl w zakładce prawo lokalne – „uchwały” oraz „ochrona środowiska”. Z treścią uchwały można zapoznać się również w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Brzegu przy ul. Robotniczej 12, bud. „B” parter, pok. 12, w godzinach pracy Urzędu tj. 7.15 – 15.15.

Burmistrz
Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: