Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 27 grudnia, 2010 Tytuł artykułu

Odwołanie pogotowia przeciwpowdziowego

Treść artykułu

Działając na podstawie art.31a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz w oparciu o aktualną sytuację hydrologiczną na rzece Odrze w gminie miasto Brzeg odwołuję stan pogotowia przeciwpowodziowego wprowadzonego w dniu 25 grudnia 2010 r o godz. 2100. z dniem 27 grudnia 2010 o godz. 800

Burmistrz Miasta Brzeg
Wojciech HUCZYŃSKI

Nie zapomnij udostępnić: