Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 września, 2010 Tytuł artykułu

Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie azbestu

Treść artykułu

Informuję, że istnieje możliwość uzyskania dotacji w roku 2010 na prace związane z usuwaniem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z WFOŚiGW w Opolu. Regulamin przyznawania dotacji, wzór wniosku oraz wszelkie informacje na temat dotacji znajdują się na stronie internetowej WFOŚiGW w Opolu http://www.wfosigw.opole.pl w zakładce „Wzory wniosków i dokumenty do pobrania”.
Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji, nie posiadające dostępu do internetu mogą zgłaszać się po w/w druki do Urzędu Miasta Brzegu przy ul. Robotniczej 12, do Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska pok. nr 12, parter, budynek „B”.

Burmistrz
Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: