Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 1 września, 2010 Tytuł artykułu

Nabór na wole stanowisko – Pracownik działu obsługi Punktu Informacji Turystycznej

Treść artykułu

Wymiar czasu pracy: W pełnym wymiarze czasu pracy – według comiesięcznego harmonogramu.

Niezbędne wymagania:
a) wykształcenie wyższe kierunkowe lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w branży turystycznej/pracy związanej z obsługą klienta w turystyce,
b) znajomość języków obcych: angielski i niemiecki – w stopniu bardzo dobrym (znajomość dodatkowych języków będzie mile widziana),
b) prawo jazdy,
c) dyspozycyjność,
e) wiedza na temat turystyki, historii i geografii Brzegu i Ziemi Brzeskiej,
g) dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.

Dodatkowe wymagania:
Mile widziane uprawnienia, jak np.: przewodnik terenowy, pilot wycieczek, ukończone kursy i szkolenia turystyczne.

Idealnego kandydata powinno cechować (cechy i predyspozycje osobowościowe):
Umiejętność pracy z zespołem, zdolność analitycznego myślenia, aktywność w działaniu, odporność na stres, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność organizacji i planowania pracy, samodzielność, sumienność, rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista, punktualność.

Zakres wykonywanych zadań:
a) udzielanie informacji w sposób szczegółowy i wyczerpujący o mieście Brzegu i atrakcjach Ziemi Brzeskiej (kontakty bezpośrednie, telefony, e-mail’e),
b) uaktualnianie strony internetowej oraz elektronicznej bazy danych PIT w Brzegu,
c) obsługa wizyt studyjnych oraz imprez promocyjnych,
d) współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się turystyką w Brzegu
e) dystrybucja i sprzedaż materiałów promocyjnych miasta Brzegu,
f) rozwój asortymentu proponowanych materiałów promocyjnych oraz usług związanych z działalnością Punktu Informacji Turystycznej
g) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego,

Wymagane dokumenty:
a) podanie o pracę,
b) życiorys – Curriculum Vitae,
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f) oryginał kwestionariusza osobowego,

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym także o ewentualnych etapach rekrutacji będą umieszczane na stronie internetowej www.bck-brzeg.pl
W związku z powyższym aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie www.bck-brzeg.pl – mojego nazwiska oraz pierwszej litery imienia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Brzeskiego Centrum Kultury, Brzeg, ul. Mleczna 5; pok 401 albo pokój gł. księgowej (III piętro) lub pocztą/kurierem na adres:
Brzeskie Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Pracownik działu obsługi Punktu Informacji Turystycznej w Brzegu”

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE: DO DNIA 15 WRZEŚNIA 2010 r. (ŚRODA, DO GODZINY 14.30). DECYDUJE DATA I CZAS WPŁYWU DO BCK.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 416-99-86 centrala, 77 404-57-75.

Nie zapomnij udostępnić: