Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 30 sierpnia, 2010 Tytuł artykułu

Planowane działania z zakresu edukacji ekologicznej

Treść artykułu

W ramach działań z zakresu edukacji ekologicznej Burmistrz Miasta Brzegu planuje przeprowadzenie w następujących akcji i konkursów:
1. Przeprowadzenie w dniu 17 września br. ‘sprzątania miasta Brzegu’ w ramach Akcji Sprzątania Świata. Chętni uczniowie, przedszkolaki i mieszkańcy Brzegu będą sprzątali miasto przy wykorzystaniu worków i rękawic zakupionych przez Gminę Miasto Brzeg. Hasłem przewodnim tegorocznej akcji będzie „ Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”.
2. Ogłoszenie konkursu na zbiórkę baterii w szkołach i przedszkolach. Czas trwania zbiórki 01.09.2010r. – 31.10.2010r.
3. W ramach obchodów Dnia bez samochodu ogłoszenie konkursu plastycznego „Ekologiczny pojazd przyszłości”. Konkurs skierowany jest do brzeskich szkół i przedszkoli. Termin składania prac konkursowych – 20.09.2010r.
4. Zorganizowanie w dniu 16.10.2010r. (sobota) Dnia otwartego w Przytuliku dla bezdomnych zwierząt w Brzegu w ramach akcji edukacyjno-informacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta w ramach obchodów Światowego Tygodnia Zwierząt.

Burmistrz
Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: