Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 czerwca, 2010 Tytuł artykułu

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA BRZEGU

Treść artykułu

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA BRZEGU
z dnia 16 czerwca 2010 roku
dotycząca spraw realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Brzegu oraz Biuro Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Brzegu

Urząd Stanu Cywilnego oraz Biuro Spraw Obywatelskich wykonują na podstawie ustaw obowiązkowe zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonywania tych zadań. Przekazywane Gminie Miasto Brzeg z budżetu państwa za pośrednictwem wojewody, środki są daleko niewystarczające, szczególnie, że Wojewoda Opolski zlecił nam wykonywanie zadań z zakresu USC na rzecz mieszkańców gminy Skarbimierz nie przekazując dodatkowych środków finansowych. Miasto Brzeg nie może z pieniędzy brzeskich podatników finansować zadań zleconych na rzecz innych gmin. Zmuszony taką sytuacją podjąłem decyzję o reorganizacji wspomnianych komórek organizacyjnych w celu dostosowania kosztów do otrzymywanej dotacji oraz wpływów do budżetu Gminy z tytułu wykonywania czynności urzędowych od których pobierana jest opłata.

W związku z tym:
od 21 czerwca br. Urząd Stanu Cywilnego przyjmować będzie interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 13:00.
Reorganizacja polegać będzie na połączeniu od dnia 01.07.2010 roku Urzędu Stanu Cywilnego z Biurem Spraw Obywatelskich. Od tego dnia sprawy dotychczas załatwiane w USC należy załatwiać w siedzibie USC w Ratuszu, a sprawy załatwiane dotychczas w Biurze Spraw Obywatelskich w tych samych pokojach w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Robotniczej. Docelowo Urząd Stanu Cywilnego będzie przeniesiony do Urzędu Miasta przy ul. Robotniczej 12, o czym mieszkańcy miasta zostaną poinformowaniu w osobnym komunikacie.

Burmistrz Miasta Brzegu
(-) Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: