Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 8 marca, 2010 Tytuł artykułu

Rusza budowa stadionu w Brzegu

Treść artykułu

26 lutego br. w brzeskim ratuszu uroczyście podpisano umowę na budowę „Regionalnego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Brzegu – przebudowa boisk z zapleczem”. Ze strony Gminy Miasta Brzegu podpis na umowie złożył burmistrz Wojciech Huczyński, natomiast ze strony wykonawcy – Tadeusz Chodorowski, prezes WROBIS SA.

Przypomnijmy, że w wyniku procedury przetargowej, ww. zadanie zrealizuje konsorcjum firm, w skład którego wchodzą :
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 „WROBIS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Lider Konsorcjum,
TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie – Partner Konsorcjum,
„Energy Investors Spółka z o.o.” z siedzibą w Warszawie – Partner Konsorcjum,
Zakres zadania obejmuje:
– przebudowę istniejącego stadionu piłkarskiego,
– budowę dwóch boisk treningowych,
– budowę budynku klubowego wraz z instalacjami,
– budowę dwóch pawilonów zaplecza sportowego wraz z instalacjami,
– przebudowę budynku biurowego na socjalny wraz z instalacjami,
– budowę parkingów,
– budowę dojść i dojazdów,
– budowę ogrodzenia,
– budowę trybun stadionu wraz z sanitariatami wyposażonymi w instalacje,
– budowę sieci gazowej, sieci cieplnej, sieci energetycznej wraz z oświetleniem, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przeciwpożarowej, nawodnień i odwodnień oraz przebudowę linii kablowej 15kV,
– budowę przyłącza wody na działce nr 8/2 i 16, kanalizacji sanitarnej na działce nr 8/2 i 313, kanalizacji deszczowej na działkach nr 8/2 i 16, oraz przyłącza gazowego na działce nr 8/2 i 16,
– rozbiórkę jednokondygnacyjnego pawilonu sportowego, jednokondygnacyjnego pawilonu sanitarnego oraz ogrodzenia,
– rozbiórkę trybun przy głównej płycie boiska,
– dostawę maszyn do pielęgnacji boisk,
– dostawę i montaż pierwszego wyposażenia w obiektach kubaturowych,
– promocję projektu.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty w terminie nie dłuższym niż osiem miesięcy od dnia podpisania umowy.
Kwota przeznaczona na ww. zadanie (wraz z nadzorem inwestorskim i autorskim) wynosi 29.798.017,07 zł, z czego 10.397.015,48 zł pochodzić będzie z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

Przekazanie placu budowy nastąpiło 1 marca 2010 r. na stadionie miejskim w Brzegu.

Sławomir Mordka
Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Brzegu

Nie zapomnij udostępnić: