Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 lutego, 2010 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej Brzegu – 26.02.2010 r.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26.02.2010 r. o godzinie 900 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcia protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 22.12.2009 rok i 28.01.2010 r.
4) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Analiza funkcjonowania uchwały RM w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Komunalnym. Informacja na temat pustostanów mieszkaniowych w mieście.
7) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta na 2009 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 r. (druk nr 1 );
b) zmian w budżecie miasta na 2009 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 r. (druk nr 2 );
c) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok. ( druk nr 3 )
d) zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeg położonej w Brzegu przy ulicy Kruszyńskiej ( druk nr 4 ),
e) wystąpienia Gminy Miasta Brzegu z Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej ( druk nr 5 ),
f) zmiany uchwały Nr XLIV/399/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27.03.2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg ( druk nr 6 ),
g) udzielenia przedsiębiorstwu państwowemu: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( druk nr 7),
h) udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Sukiennice 5 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( druk nr 8 ),
i) udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Piastowska 3 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( druk nr 9 ),
j) zmiany uchwały Nr XXVII/226/08 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie : zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – Miasto Brzeg ( druk nr 10 ),
k) zmiany uchwały Nr XXX/231/08 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Brzeg na lata 2008 – 2012 ( druk nr 11 ),
l) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Miasta Brzegu ( druk nr 12 ),
m) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Miasta Brzegu ( druk nr 13 ),
n) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Miasta Brzegu ( druk nr 14 ),
o) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Miasta Brzegu ( druk nr 15 ),
p) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Miasta Brzegu ( druk nr 16 ),
8) Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych,
9) Wolne wnioski i informacje,
10) Zamkniecie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Grochowski

Nie zapomnij udostępnić: