Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 stycznia, 2010 Tytuł artykułu

Bezpłatne szkolenie – działalność gospodarcza, pozyskiwanie środków, itp.

Treść artykułu

Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości” zaprasza przedsiębiorców oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, w tym także osoby bezrobotne, uczące się, rolników do skorzystania z bezpłatnej usługi informacyjnej, która świadczona będzie:
26.01.2010r. (wtorek) w godzinach 10.00 – 14.00
w Oddziale Opolskiej Izby Gospodarczej w Brzegu – Sukiennice 2/200
1. Działalność gospodarcza:
• podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, w tym:
obowiązki podatkowe, zatrudnianie pracowników, finansowanie działalności
i kontrola przedsiębiorstw
• rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej

2. Możliwość uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i budżetu państwa:
• Charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania

3. Możliwości i zasad skorzystania z usług specjalistycznych o charakterze proinnowacyjnym i proeksportowym oraz szkoleniowym.

4. Inne informacje, w tym:
• Dane teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu
zrzeszających przedsiębiorców danej branży
• Wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające
informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych.

Nie zapomnij udostępnić: