Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 3 września, 2008 Tytuł artykułu

Ogłoszenie o naborze wniosków stypendialnych w ramach…

Treść artykułu

„Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”.

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił nabór wniosków stypendialnych w ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”.
Program przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.
Wnioski o przyznanie stypendium może składać:
1) dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona;
2) uczeń, rodzic lub opiekun prawny, w przypadku ucznia niepełnoletniego.
Regulamin oraz wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej www.opolskie.pl w dziale Edukacja lub w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu, pokój 618.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane będą do dnia 15 września 2008 roku do godz. 15.30. w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. O terminie decyduje data wpływu do Urzędu.

Nie zapomnij udostępnić: