Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 1 sierpnia, 2008 Tytuł artykułu

OGŁOSZENIE – Sesja Rady Miejskiej 5 sierpnia br.

Treść artykułu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 5.08.2008 r. o godzinie 16.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Interpelacje i wnioski radnych.
4) Przyjęcie uchwał w sprawie:
– przystąpienia Gminy Miasto Brzeg do realizacji projektu w ramach Podddziałania 9.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
– przystąpienia Gminy Miasto Brzeg do realizacji projektu w ramach Podddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
– ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów oraz nauczycieli oddziałów integracyjnych.
5) Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków.
6) Wolne wnioski i informacje.
7) Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu
(-) Mariusz Grochowski

Nie zapomnij udostępnić: