Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 24 listopada, 2006 Tytuł artykułu

Zaproszenie na I sesję Rady Miejskiej

Treść artykułu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27.11.2006 r. o godzinie 13.00 w Ratuszu odbędzie się I sesja Rady Miejskiej w Brzegu z proponowanym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu.
3) Złożenie ślubowania przez radnych.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzegu;
a) zgłoszenie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej;
b) wybór Komisji Skrutacyjnej;
c) prezentacja kandydatów;
d) przyjęcie regulaminu głosowania;
e) przeprowadzenie głosowania;
f) przyjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
6) Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
7) Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Brzegu:
a) zgłoszenie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej;
b) wybór Komisji Skrutacyjnej;
c) prezentacja kandydatów;
d) przyjęcie regulaminu głosowania;
e) przeprowadzenie głosowania;
f) przyjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
8) Wybór kolejnego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Brzegu:
a) zgłoszenie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej;
b) wybór Komisji Skrutacyjnej;
c) prezentacja kandydatów;
d) przyjęcie regulaminu głosowania;
e) przeprowadzenie głosowania;
f) przyjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
9) Wolne wnioski i informacje.
10) Zamknięcie obrad I sesji Rady Miejskiej w Brzegu.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzegu
w kadencji 2002 – 2006

Janusz Gil

Nie zapomnij udostępnić: