Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 września, 2006 Tytuł artykułu

Zapowiedź kolejnej sesji Rady Miejskiej w Brzegu

Treść artykułu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29.09.2006 r. o godzinie 13.00 w Ratuszu odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Brzegu z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 8.09.2006 r.
4) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Problemy lecznictwa na terenie miasta.
7) Informacja na temat aktualnego stanu bezrobocia w mieście.
8) Stan bezpieczeństwa w mieście:
a) Informacja Powiatowej Policji w Brzegu;
b) Informacja Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu;
c) Informacja Straży Miejskiej w Brzegu.
9) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta na 2006 rok (druk nr 1);
b) zawarcia porozumienia partnerskiego (druk nr 2);
c) przystąpienia Gminy Miasto Brzeg do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (druk nr3);
d) zbycia zabudowanej nieruchomości położonej w Brzegu przy ul. Starobrzeskiej 19 (druk nr 4);
e) zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasto Brzeg a Skarbem Państwa (druk nr 5);
f) zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 6);
g) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Miasto Brzeg (druk nr 7);
h) opinii dotyczącej zastosowania ulgi w spłacie wierzytelności Gminy Miasto Brzeg (druk nr 8);
i) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Opole na realizację doradztwa zawodowego (druk nr 9);
j) zawarcia miedzygminnego porozumienia dotyczącego rozliczania kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Oława uczęszczających do Publicznych Przedszkoli na terenie Gminy Miasto Brzeg (druk nr 10);
k) określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych do wydania w roku 2007 (druk nr 11).
10) Dyskusja na temat funkcjonowania miejskich spółek prawa handlowego.
11) Ocena realizacji działań termomodernizacyjnych budynków szkół, przedszkoli i żłobka.
12) Odpowiedzi na interpelacje radnych.
13) Wolne wnioski i informacje.
14) Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzegu
(-)Janusz Gil

Nie zapomnij udostępnić: