Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 marca, 2024 Tytuł artykułu

Coroczna narada z przeglądu Systemu Zarządzania Jakością

Treść artykułu

Urząd Miasta w Brzegu w swoich czynnościach kieruje się normą ISO 9001:2015. W związku z powyższym zobowiązany jest rokrocznie do sprawdzania prawidłowości funkcjonujących procesów. 5 marca 2024 roku, w gabinecie Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka odbył się Przegląd Systemu Zarządzania Jakością. W spotkaniu wzięli udział kierownicy Biur oraz urzędnicy zajmujący samodzielne stanowiska. Podczas spotkania, przedstawiono zestawienie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej oraz podsumowano funkcjonowanie Urzędu w trakcie 2023 r.

Nie zapomnij udostępnić: