Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 lutego, 2024 Tytuł artykułu

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok

Treść artykułu

Program „Korpus Wsparcia Seniora” jest elementem polityki społecznej państwa, którego adresatami są osoby w wieku 60 lat i więcej, posiadające problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu zamierza przystąpić do programu i wnioskować o środki na realizację programu w dwóch modułach tj:

Moduł I – to zapewnienie usługi wsparcia seniorom poprzez świadczenie usług sąsiedzkich, obejmujących pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno – pielęgnacyjną oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Moduł II – polega na poprawie bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego

funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość” poprzez zapewnienie tzw. „opasek bezpieczeństwa”. Opaska połączona będzie z usługą operatora pomocy.

Środki finansowe na realizację zadania pozyskane zostaną z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, tj. podejmowaniu innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Więcej informacji na temat programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024

Nie zapomnij udostępnić: