Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 lutego, 2024 Tytuł artykułu

Zarządzenie Nr 4678/2024 Burmistrza Brzegu z dnia 19.02.2024 r.

Treść artykułu

Zarządzenie Nr 4678/2024 Burmistrza Brzegu z dnia 19.02.2024 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania
publicznego w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w zakresie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w ramach konkursu pod nazwą: „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Brzeg poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem realizacji działań profilaktycznych w zakresie uzależnień”. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn.zm.), art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 2 oraz art. 15 ust. 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz § 6 ust. 2 pkt 4 i § 8 ust. 2 pkt 2 oraz § 12 załącznika do uchwały Nr LXV/630/23 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Po uwzględnieniu wniosków Komisji konkursowej dokonać wyboru oferty złożonej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność w sferze przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym, w zakresie profilaktyki alkoholowej, w ramach konkursu pn.: „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Brzeg poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem realizacji działań profilaktycznych w zakresie uzależnień”.

Zarządzenie-o-wynikach

Zarządzenie-o-wynikach
Format: pdf Data publikacji: 2024-02-19 12:52:18
Nie zapomnij udostępnić: