Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 lutego, 2024 Tytuł artykułu

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami

Treść artykułu

Wyniki Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie: projektu uchwały Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeg w roku 2024.

Materiały znajdują się w załączniku.

Materiały

wyniki konsultacji społecznych dla NGO
Format: pdf Data publikacji: 2024-02-15 14:09:15
Nie zapomnij udostępnić: