Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 12 lutego, 2024 Tytuł artykułu

Urząd Miasta w Brzegu w nowej odsłonie

Treść artykułu

Zabytkowy budynek urzędu miasta odzyskał swój dawny blask. Dzięki przeprowadzonej rewaloryzacji stał się jedną z wizytówek Brzegu. Zmodernizowany obiekt mogli podziwiać dziś, 12 lutego 2024 roku, goście zaproszeni na symboliczne otwarcie siedziby władz miejskich po remoncie.

W ramach tej długo wyczekiwanej inwestycji wykonany został remont i nowa kolorystyka elewacji budynku A. Równocześnie przeprowadzono modernizację zabezpieczeń pożarowych w budynku A i B – etap II. Zagospodarowano również teren przy budynku B i wykonano drogę pożarową. Podczas otwarcia, burmistrz Jerzy Wrębiak podziękował pracownikom urzędu oraz wykonawcom za ogrom pracy włożonej w remont obiektu.

Gmach Urzędu Miasta w Brzegu to jeden z najważniejszych i najczęściej odwiedzanych budynków w Brzegu, który po latach oczekiwań mieszkańców, zyskał reprezentacyjny charakter. Inwestycje w brzeskim magistracie rozpoczęły się w 2014 roku od remontu dachu. Następnie wykonano termomodernizację budynku, izolację pionową i poziomą w budynku A, podjazd dla osób z niepełnosprawnościami wraz z rozbiórką garaży i zagospodarowaniem terenu. Wyremontowano też balkon w budynku A oraz wykonano I etap zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Mimo przeprowadzenia szeregu działań zabytkowy obiekt wciąż odstraszał swoim wyglądem. Remont elewacji wraz z wykonaniem nowej kolorystyki, który pozwolił przywrócić budynkowi dawny blask, stał się możliwy dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu i uzyskaniu wysokiego rządowego dofinansowania.

Koszt robót budowlanych, związanych z remontem elewacji wyniósł 1.103.021,82 zł brutto. Zadanie zostało realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i dofinansowane do wysokości 98% kosztów kwalifikowanych. Wykonawcą była Spółka Budowlana z o.o. z siedzibą w Nysie przy ul. Unii Lubelskiej 1/1U.

Koszt wykonania zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku A i B – etap II oraz drogi pożarowej i zagospodarowanie terenu przy budynku B wyniósł 1.810.005,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i dofinansowane do wysokości 98% wartości kwalifikowanej. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo – Techniczne „SUPON” z siedzibą w Opolu.

Nie zapomnij udostępnić: