Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 31 stycznia, 2024 Tytuł artykułu

Trwają prace projektowe przed remontem pałacyku Neugebauera przy ulicy Jana Pawła II

Treść artykułu

Wielu Brzeżan niepokoi los jednego z najpiękniejszych brzeskich zabytków, dawnego żłobka mieszczącego się przy ul. Jana Pawła II. W przestrzeni publicznej pojawia się wiele sprzecznych czy wręcz nieprawdziwych informacji, często sugerujących brak zainteresowania brzeskiego samorządu stanem budynku.

Na podstawie informacji uzyskanych od właściciela obiektu firma MWE Sp. z o.o., znanego polskiego architekta Mirosława Nizio, możemy poinformować, że zgodnie z umową kupna nieruchomości wykonał on wszystkie niezbędne prace zabezpieczające zabytek oraz zobowiązał się do respektowania kolejnych zaleceń pokontrolnych wydanych w 2023 r. przez Wojewódzki Urząd Kontroli Zabytków w Opolu.

Właściciel podjął również szereg dodatkowych działań m.in. w zakresie: instalacji monitoringu i objęcia budynku profesjonalną ochroną; wykonania zabiegów pielęgnacyjnych polegających na wykoszeniu zarośli, dziko rosnących drzew i krzewów; sporządzenia koncepcji architektonicznej, na podstawie której otrzymano zalecenia konserwatorskie dotyczące możliwości zmian i prac budowlano-instalacyjnych w obiekcie.

Ze względu na dbałość o odtworzenie historycznego charakteru budynku i szczegółowe zalecenia nadzorującego proces inwestycyjny konserwatora zabytków właściciel przygotowuje wszystkie elementy projektu tak, aby w najbliższym czasie móc przedstawić kompletny wniosek o pozwolenie na budowę. Do tej pory sporządzono bądź uzyskano: zatwierdzoną decyzję geologiczno-inżynierską, ekspertyzę stanu technicznego wykonaną przez uprawnionych konstruktorów, inwentaryzację obiektu – skaning 3D, warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, wykonano badanie hydrantów, wykonano badanie posadowienia obiektu, wykonano badanie stratygraficzne obiektu mające na celu poznanie historycznej kolorystyki wnętrz.

Przypomnijmy, iż Gmina Brzeg, nie mając faktycznego wpływu na los i stan cennego zabytku (wyłączny nadzór sprawował Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków) oraz widząc brak skutecznych działań ochronnych, w 2016 r. odkupiła go od prywatnego właściciela. Budynek niemalże w ostatnim możliwym momencie został zabezpieczony przed dalszą degradacją i zniszczeniem. W wyniku przetargu nieograniczonego, który przeprowadzono w ostatnim kwartale 2021 r., nabywcą pałacyku została „MWE Spółka z o.o.”, reprezentowana przez p. Mirosława Nizio. Gmina Brzeg odzyskała wszystkie środki finansowe włożone w zakup oraz późniejsze zabezpieczenie zabytku.

Wspomniany Mirosław Nizio jest znanym warszawskim projektantem, którego firma projektowa może poszczycić się licznymi realizacjami na terenie Polski, w tym nagradzanymi na świecie projektami muzeów. Wśród dokonań firmy możemy wymienić m.in. projekty Muzeum Powstania Warszawskiego, aranżację wnętrz i wystawę stałą w Muzeum Polin w Warszawie, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, adaptację dawnej kopalni w placówkę pod nazwą „Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu. W ostatnim czasie na forach międzynarodowych doceniono również zaprojektowane przez pracownię Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

Nie zapomnij udostępnić: