Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 30 stycznia, 2024 Tytuł artykułu

Rusza kolejny etap Budżetu Obywatelskiego Brzegu (BOB) na 2024 rok

Treść artykułu

 

Zgodnie z harmonogramem BOB od czwartku (tj. 1 lutego) do 20 lutego 2024 roku można zgłaszać projekty, które zostaną poddane weryfikacji przez powołany Zespół Weryfikacyjny.

Podział projektów na kategorie przedstawia się następująco:

  1. inwestycyjne – środki przeznaczone na ten cel to 70 tysięcy zł,
  2. pozostałe – środki przeznaczone na ten cel to 30 tysięcy zł.

Gmina na realizację pomysłów mieszkańców przeznaczy 100 tysięcy zł. Daje to brzeżanom możliwość wpływu na rozdysponowanie tej kwoty poprzez zgłoszenie projektu do realizacji, jak również poprzez poparcie projektów zgłoszonych przez innych mieszkańców.

Ze środków BOB mogą być realizowane projekty mieszczące się w katalogu zadań własnych gminy, określonym w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIV/163/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2019 r.

Projekty mogą zgłaszać mieszkańcy Brzegu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego. Do formularza zgłoszeniowego załącza się listę podpisów mieszkańców popierających projekt w ilości co najmniej:

  1. 30 podpisów w przypadku projektu inwestycyjnego,
  2. 15 podpisów w przypadku pozostałych projektów.

Głosowanie potrwa od 29 marca do 22 kwietnia 2024 roku, a ogłoszenie wyników nastąpi dnia 29 kwietnia 2024 roku.

Lista zwycięskich projektów dostępna będzie na Stronie https://budzetobywatelski.brzeg.pl, stronie podmiotowej BIP https://bip.brzeg.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Brzegu https://brzeg.pl

Projekty, które otrzymają największą ilość głosów, oddanych przez mieszkańców Brzegu, będą realizowane w 2024 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w decydowaniu, na jakie cele Gmina ma przeznaczyć 100.000zł.

 

 

 

BURMISTRZ

(-) Jerzy Wrębiak

Nie zapomnij udostępnić: