Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 8 stycznia, 2024 Tytuł artykułu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku

Treść artykułu

Burmistrz Brzegu ogłasza z dniem 8 stycznia 2024 roku otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą:

Zadanie 1:

„Szkolenie sportowe, udział w rozgrywkach ligowych, turniejach, zawodach sportowych”.

Zadanie 2:

„Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych”.

Burmistrz Brzegu zaprasza do składania ofert.

Materiały

Ogłoszenie
Format: pdf Data publikacji: 2024-01-08 13:05:36
Zarządzenie
Format: pdf Data publikacji: 2024-01-08 13:05:37
Regulamin
Format: pdf Data publikacji: 2024-01-08 13:05:35
Zarządzenie- wyniki konkursu
Format: pdf Data publikacji: 2024-02-09 13:02:47
Nie zapomnij udostępnić: