Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 13 grudnia, 2023 Tytuł artykułu

Wyniki konsultacji społecznych dla organizacji pozarządowych

Treść artykułu

Wyniki Konsultacji społecznych dla organizacji pozarządowych w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie:

1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeg,

2) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych.

Materiały

wyniki konsultacji społecznych dla NGO
Format: pdf Data publikacji: 2023-12-13 14:04:14
Nie zapomnij udostępnić: