Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 1 grudnia, 2023 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Burmistrza Brzegu o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2024-2026”

Treść artykułu

Burmistrz Brzegu ogłasza z dniem 01.12.2023 r. otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w sferze pomocy społecznej, w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie pn.: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2024-2026”.

Burmistrz Brzegu zaprasza do składania ofert.

Materiały

Ogłoszenie
Format: pdf Data publikacji: 2023-12-01 12:41:47
Regulamin
Format: pdf Data publikacji: 2023-12-01 12:41:49
Zarządzenie
Format: pdf Data publikacji: 2023-12-01 12:41:50
Nie zapomnij udostępnić: