Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 13 listopada, 2023 Tytuł artykułu

Kolejne przejścia dla pieszych zostaną przebudowane. Znamy oferty!

Treść artykułu
Oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na terenie Gminy Brzeg”, zostały otwarte, 9 listopada 2023 r. Część I pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Boh. Monte Cassino w Brzegu”. Część II pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych na dwóch skrzyżowaniach ul. Robotniczej: z ul. Robotniczej i z ul. Armii Krajowej. Wpłynęło po jednej ofercie firmy Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „Jarząbek” Sp.J. z Brzegu na realizację każdej z części – cz. 1: 1 098 629,26 zł; cz. 2: 1 069 157,57 zł. Trwa analiza złożonych ofert.
Gmina Brzeg na realizację tego zadania pozyskała 80% dofinansowania kosztów kwalifikowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tj. około 1,5 miliona złotych!
Zakres robót będzie obejmował m.in. montaż nowoczesnego, LEDowego doświetlenia przejść dla pieszych, wymianę nawierzchni jezdni, remont nawierzchni chodników, wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.  Jak podkreśla Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu, to kolejna inwestycja, która przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych w naszym mieście, zarówno na przejściach, jak i w ich okolicy!
Nie zapomnij udostępnić: