Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 13 listopada, 2023 Tytuł artykułu

Roboty budowlane i prace remontowe na mogile zbiorowej położonej przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu

Treść artykułu

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

W czerwcu bieżącego roku została podpisana umowa z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dotację w wysokości 30 000,00 zł na realizację zadania pn. „Roboty budowlane i prace remontowe na grobie wojennym, położonym na cmentarzu przy rzymskokatolickim kościele garnizonowym pw. Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Ofiar Katynia 57 w Brzegu”. Przyznane środki finansowe Ministra stanowią 80,00% całkowitego kosztu zadania. Obecnie są prowadzone roboty budowlane i prace remontowe.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Nie zapomnij udostępnić: