Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 października, 2023 Tytuł artykułu

Seniorze bądź ostrożny, zachowaj trzeźwy umysł

Treść artykułu

Trwająca w naszym mieście kampania społeczna „Seniorze bądź ostrożny, zachowaj trzeźwy umysł”, realizowana w ramach I Brzeskich Senioraliów, ma za zadanie uświadamiać i informować najstarszych brzeżan o możliwych zagrożeniach czyhających na nich we współczesnym świecie, np. oszustwach, kradzieżach czy niebezpieczeństwach w ruchu drogowym.

W ramach projektu prowadzone były zajęcia edukacyjne i profilaktyczne z Policjantami i Ratownikami Wodnymi. Powstały również materiały informacyjne, takie jak ulotki czy plakaty, które zawisły m.in. w autobusach brzeskiego PKS-u.

Kampania jest kontynuacją działań w ramach polityki prosenioralnej i zwraca uwagę na zagrożenia czyhające w różnych sytuacjach, nie tylko w oparciu o znane w całej Polsce przykłady przestępstw oszustw metodą na wnuczka, na policjanta, lecz także uwzględniając inne sytuacje, w których wymagana jest większa ostrożność i stosowanie zasady ograniczonego zaufania.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Gminy Brzeg w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Nie zapomnij udostępnić: