Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 16 października, 2023 Tytuł artykułu

Inauguracja kampanii społecznej „Seniorze bądź ostrożny, zachowaj trzeźwy umysł”

Treść artykułu

W naszym mieście trwają I Brzeskie Senioralia, a więc cykl spotkań, zajęć i wydarzeń społeczno-kulturalnych, skierowanych do najstarszych mieszkańców. Oprócz możliwości aktywnego spędzania czasu, Seniorzy spotykają się również na zajęciach profilaktycznych. Jedno z nich odbyło się dziś, 16 października 2023 r. w Brzeskim Centrum Seniora, gdzie zainaugurowano Kampanię Społeczną „Seniorze bądź ostrożny, zachowaj trzeźwy umysł!”. W wydarzeniu uczestniczyli: Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu oraz Anna Owczar, Kierownik Biura Spraw Społecznych i Zdrowia.

Nasi Seniorzy spotkali się m.in. z przedstawicielami Policji oraz z Ratownikami wodnymi, którzy informowali oraz uświadamiali ich o zagrożeniach we współczesnym świecie, w tym również tych związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu. Obecny na wydarzeniu Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak podziękował zebranym za uczestnictwo, podkreślając, jak ważne jest promowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia. Seniorzy otrzymali również gadżety oraz materiały informacyjne.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Gminy Brzeg w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Nie zapomnij udostępnić: