Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 9 października, 2023 Tytuł artykułu

Prawie 17 mln złotych na realizację kolejnych inwestycji w Brzegu!

Treść artykułu

Poznaliśmy wyniki ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Brzeg, na wniosek Jerzego Wrębiaka – Burmistrza Brzegu, otrzyma 16,85 mln zł, dzięki czemu zrealizowane zostaną 3 ważne inwestycje w naszym mieście. 

Przebudowa ulicy Poprzecznej (7 950 000,00 zł), rewitalizacja podwórek miejskich (1 960 000,00 zł) oraz przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Kępa Młyńska wraz z wymianą jej nawierzchni (6 935 000,00 zł) to zadania, na które Brzeg otrzymał dofinansowanie z Polskiego Ładu. Jest ono bezzwrotne i pokrywa koszty w wysokości od 95 do 80 procent całej inwestycji.

Cieszy mnie nasza skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, dzięki którym możemy przeprowadzać wiele ważnych dla brzeżan inwestycji! Wybudowanie ronda przy skrzyżowaniu ulicy Chocimskiej z ulicą Poprzeczną usprawni ruch w tej części miasta, a remonty kolejnych podwórek przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców. To nasz kolejny sukces, nie zwalniamy tempa! – mówi Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu.

Nie zapomnij udostępnić: