Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 października, 2023 Tytuł artykułu

Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM z wyróżnieniem w konkursie „Lider ekonomii społecznej”

Treść artykułu

We wtorek, 26 września 2023 r. w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się uroczysta gala, w trakcie której „Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM” zostało docenione i uhonorowane z zakresu ekonomii społecznej. Decyzją kapituły organizacja otrzymała wyróżnienie w konkursie „Lider ekonomii społecznej”.

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną działającą na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane i inne schorzenia neurologiczne, ich krewnych i przyjaciół. Ponadto zrzesza osoby chore i niepełnosprawne, celem poprawy ich warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym.

Organizacja w swoim dorobku posiada:

• Realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia kształcenia ustawicznego mieszkańców Województwa Opolskiego poprzez realizację Europejskiego Budżetu Obywatelskiego. Objęto wsparciem 140 osób.
• Realizację projektu ze środków EFS – „BSSM wspiera Ciebie i Twoje otoczenie w poprawie życia – edycja 2” – dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych. Objęto wsparciem 110 osób.
• Realizację projektu ze środków EFS – „KIS w BSSM – kontynuacja 3 edycja” – integracja społeczna. Objęto wsparciem 30 osób.
• Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 25 uczestników.
• Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzegu dla 28 podopiecznych.
• Pomoc przy organizacji Wigilii 2022 – dla najuboższych miasta Brzeg.
• Realizacja na terenie gminy Brzeg i gminy Lubsza programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021 plus Z Banku Żywności w Opolu dla 380 podopiecznych MOPS i GOPS.
• Realizacja zadania zleconego – Świadczenie usług polegających na dostarczaniu dla podopiecznych MOPS obiadów – wykonano blisko 1000 dowozów.
• Realizacja zadania zleconego – Świadczenie specjalistycznych usług na rzecz osób z terenu miasta Brzeg.
• Pomoc i wsparcie uchodźcom z Ukrainy.

Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak składa serdeczne podziękowanie organizacji za zaangażowanie w sprawy społeczne. Ponadto serdecznie gratuluje wyróżnienia i życzy dalszego rozwoju, a także osiągania sukcesów na płaszczyźnie pomocy i wsparcia osób najbardziej potrzebujących tj. osób chorych, niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.

 

Nie zapomnij udostępnić: