Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 4 października, 2023 Tytuł artykułu

Szkolenie w sprawie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Treść artykułu

W środę, 4 października 2023 roku w Wielkiej Sali Stropowej brzeskiego ratusza odbyło się szkolenie o nazwie „Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – rewolucyjne zmiany”. Spotkanie zostało oficjalnie otwarte przez Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, który wyraził swoje pełne wsparcie dla tej istotnej inicjatywy.

Szkolenie skupiło znaczącą liczbę uczestników, reprezentujących różne sfery zawodowe. Wśród nich znaleźli się pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny, przedstawiciele oświaty, szkół i przedszkoli, kuratorzy, funkcjonariusze Policji, pracownicy Biura Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta oraz członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podczas szkolenia omówiono kluczowe aspekty nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz podzielono się dobrymi praktykami. Wsłuchiwano się w głos eksperta i znawcy problematyki przemocy. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i doświadczenie przyczynią się do skuteczniejszego przeciwdziałania przemocy domowej w naszej społeczności.

Szkolenie zostało sfinansowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Nie zapomnij udostępnić: