Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 23 września, 2023 Tytuł artykułu

Przysięga wojskowa żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Treść artykułu

W sobotę, 23 września 2023 r. na Placu Polonii Amerykańskiej odbyła się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy 1. Brzeskiego Pułku Saperów im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu. Świadkami tej uroczystości byli: Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu, Tomasz Witkowski – wicewojewoda opolski, Jacek Monkiewicz – starosta powiatu brzeskiego i płk Grzegorz Oskroba – Dowódca 1. Brzeskiego Pułku Saperów im. Tadeusza Kościuszki, a także starsi koledzy żołnierzy, ich rodziny, kadra saperska i mieszkańcy Brzegu.

Uroczystość rozpoczęła się meldunkiem, a po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego, żołnierze służby przygotowawczej, odbywający szkolenie podstawowe w naszej jednostce wypowiedzieli słowa przysięgi: „Ja żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej…”. Na koniec przełożeni złożyli
gratulacje młodym żołnierzom i ich rodzinom, a kadrze jednostki podziękowali za codzienny trud wkładany w swoją pracę. Głos zabrał również Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu.

Jako Burmistrz miasta garnizonowego, jestem dumny i szczęśliwy, że po raz kolejny mogę być świadkiem składania przysięgi wojskowej przez żołnierzy 1. Brzeskiego Pułku Saperów im. Tadeusza Kościuszki. To przyjęcie na siebie obowiązku wiernego służenia Ojczyźnie i zapewniania jej niepodległości, a społeczeństwu bezpieczeństwa. Gratuluję Panu Dowódcy, wszystkim żołnierzom i ich rodzinom – mówił.

Nie zapomnij udostępnić: