Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 września, 2023 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 28 września 2023 r. o godzinie 9.00 w Sali Stropowej Ratusza w Brzegu
odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 29.06.2023 r. oraz 27.07.2023 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja – Urząd Statystyczny w Opolu.
7. Ocena wyników finansowych spółek miejskich za 2022 rok.
8. Informacja z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2023 r.
9. Wnioski do budżetu Gminy na 2024 r.
10. Informacja o naborze do żłobka, przedszkoli i szkół 2022/2023 z uwzględnieniem stanu zatrudnienia nauczycieli.
11. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2023 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2023 rok ( druk nr 1),
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ( druk nr 2),
c) przekazania środków finansowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu ( druk nr 3),
d) nadania nazwy rondu w Brzegu ( druk nr 4),
e) określenia liczby i powołania członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz uchwalenia Regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej ( druk nr 5),
f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów ( druk nr 6),
g) opinii dotyczącej częściowego umorzenia i rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 7),
h) opinii dotyczącej częściowego umorzenia i rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 8),
i) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 9),
j) opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 10),
k) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ( druk nr 11),
l) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu ( druk nr 12),
12. Wybory ławników na kadencję 2024-2027.
a) przedstawienie opinii z prac zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników,
b) wybór Komisji Skrutacyjnej,
c) przyjęcie Regulaminu głosowania,
d) przyjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Brzegu na kadencję 2024-2027 ( druk nr 13 ).
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad LXIII sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu
Renata Listowska

Nie zapomnij udostępnić: