Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 21 września, 2023 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Burmistrza Brzegu z dnia 21.09.2023 r. – realizacja zadania publicznego pn.: „Szkolenie dla opiekunów osób chorych w domu z różnymi niepełnosprawnościami”

Treść artykułu

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, umieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl ofertę: Brzeskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia, prowadzącego działalność w sferze ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców z terenu Gminy Brzeg, na realizację zadania publicznego w 2023 r. pn.: „Szkolenie dla opiekunów osób chorych w domu z różnymi niepełnosprawnościami”.

Materiały

Scan
Format: pdf Data publikacji: 2023-09-21 11:19:37
Ogłoszenie
Format: pdf Data publikacji: 2023-09-21 11:19:39
Nie zapomnij udostępnić: