Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 13 września, 2023 Tytuł artykułu

Konsultacje uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego

Treść artykułu

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag czy też propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

Projekt poddany jest konsultacjom społecznym do dnia 26 września br. Uprzejmie proszę o przesyłanie ewentualnych uwag na załączonym formularzu na adres e-mail: dzd@opolskie.pl.

Link do informacji o prowadzonych konsultacjach:
https://bip.opolskie.pl/2023/09/zaproszenie-do-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-w-sprawie-zmiany-statutu-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-opolskie-centrum-onkologii-im-prof-tadeusza-koszarowskiego-w-opolu-4/

Materiały

Formularz uwag OCO
Format: docx Data publikacji: 2023-09-13 10:36:30
Uchwała ZWO Nr 10390 z 11 września 2023
Format: pdf Data publikacji: 2023-09-13 10:36:33
Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku - BIP
Format: docx Data publikacji: 2023-09-13 10:36:34
Nie zapomnij udostępnić: