Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 25 sierpnia, 2023 Tytuł artykułu

Radość dziecka – bezcenny skarb! Tak zmieniały się gminne place zabaw na przestrzeni ostatnich 9 lat!

Treść artykułu

Urząd Miasta w Brzegu administruje placami zabaw o łącznej powierzchni 16.077 m2. Te otwarte i ogólnodostępne obiekty są zlokalizowane na terenie parków i skwerów miejskich oraz w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych. Od 2015 roku są sukcesywnie remontowane, modernizowane i doposażane. Dzięki regularnie przeprowadzanym pracom, najmłodsi mieszkańcy naszego miasta zyskują bezpieczne miejsca do zabawy. 

Gminne place zabaw znajdują przy ulicach: Zielonej, Wyszyńskiego, Pańskiej oraz na terenie Parku Wolności, Parku Centralnego i w Parku Ptasim. Dzieci potrzebują nowoczesnych i bezpiecznych miejsc do spędzania czasu na świeżym powietrzu, dlatego place zabaw są na bieżąco doposażane w nowe urządzenia zabawowe i elementy małej architektury – podkreśla Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu. Inwestycje te mają na celu przede wszystkim bezpieczeństwo bawiących się dzieci, ale również poprawę estetyki obiektów.

W 2015 roku doposażono gminne place zabaw przy ul. Wyszyńskiego (piramida średnia), przy ul. Zielonej (ogrodzenie piaskownicy z przęseł drewnianych z furtką z samozamykaczem) oraz przy ul. Pańskiej (dwie huśtawki sprężynowe i platforma na sprężynach). Łączna wartość zakupionych urządzeń zabawowych wyniosła 32.793,90  zł.

W 2016 roku na placu zabaw na terenie Parku Wolności wymieniono 19 ławek.

W 2017 roku doposażono gminne place zabaw przy ul. Pańskiej (piaskownica), w Parku Wolności (lokomotywa ze zjeżdżalnią), w Parku Ptasim (huśtawka podwójna z bocianim gniazdem i zestaw zabawowo-sprawnościowy). Łączna wartość zakupionych urządzeń zabawowych wyniosła 46.810,11 zł.

W 2018 roku doposażono gminne place zabaw przy ul. Pańskiej (zestaw zabawowy Statek Diasa), przy ul. Karłowicza (karuzela krzyżowa) i w Parku Ptasim (karuzela krzyżowa). Łączna wartość zakupionych urządzeń zabawowych wyniosła 47.115,50 zł.

W 2019 roku doposażono gminne place zabaw w Parku Wolności (huśtawka potrójna z bocianim gniazdem) i przy ul. Karłowicza (2 trampoliny, mata naskokowa).  Łączna wartość zakupionych urządzeń zabawowych wyniosła 28.966,00 zł.

 W 2021 roku, w ramach Budżetu Obywatelskiego Brzegu, doposażono plac zabaw w Parku Wolności w trzy trampoliny ziemne w kształcie koła. Łączna wartość zakupionych urządzeń zabawowych wyniosła 38.745,00 zł.

W 2022 roku przeprowadzono kompleksową modernizację placu zabaw w Parku Centralnym. Remont ten był współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dotyczącego Oś priorytetowa X: Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie: 10.2: Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji na realizację zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Brzeg poprzez rewitalizację obiektów sportowych” oraz przez Fundację ORLEN.

Zadanie obejmowało: wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, budowę powierzchni bezpiecznych oraz ogrodzenia. Łączna wartość prac remontowych wyniosła 627.813,33  zł.

W 2023 roku, w ramach Budżetu Obywatelskiego Brzegu na 2023 rok wybudowano, jako doposażenie placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego zestaw sportowo-sprawnościowy firmy NOVUM. Nowe urządzenie zabawowe składa się z podestów kwadratowych, przejść tubowych, równoważni, przeplotni linowych, grzybków sprawnościowych, przeplotni linowych oraz drążków do podciągania. Łączna wartość zakupionych i zamontowanych urządzeń oraz budowa nawierzchni bezpiecznej wyniosła 60.000,00 zł.

Każdy plac zabaw podlega bieżącej konserwacji, która obejmuje pielęgnację zieleni, wymianę piasku w piaskownicach (trzy razy w sezonie letnim), wywóz śmieci i innych zanieczyszczeń, bieżące zabezpieczanie uszkodzonych urządzeń przed dostępem osób trzecich, oczyszczanie siedzisk huśtawek i ślizgów, uzupełnianie, remonty i budowę nowych nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami zabawowymi, wymianę, remonty urządzeń oraz elementów małej architektury.

Gminne place zabaw są także poddawane corocznym przeglądom oraz regularnym kontrolom.

Nie zapomnij udostępnić: