Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 24 lipca, 2023 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 27 lipca 2023 r. o godzinie 16.15 w Sali Stropowej Ratusza w Brzegu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wnioski do porządku obrad
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu,
b) pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu,
c) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na
ławników,
d) w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Gminie Brzeg,
e) sprzedaży przysługującego Gminy Brzeg prawa własności lokalu mieszkalnego nr
3 położonego w Brzegu przy ul. Wolności 3,
f) powołania Miejskiej Rady Seniorów w Brzegu oraz nadania jej statutu.
4. Zamknięcie obrad LXII sesji Rady Miejskiej Brzegu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu
Renata Listowska

Nie zapomnij udostępnić: