Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 lipca, 2023 Tytuł artykułu

Konsultacje społeczne w sprawie drogi wojewódzkiej

Treść artykułu

W związku z rozpoczęciem konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi
wojewódzkiej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi krajowej, zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r., przekazuje się uchwałę nr 9767/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z 12 czerwca 2023r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi krajowej oraz rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 07.07.2023 r. do 20.07.2023 r.

Link do informacji na BIP: https://bip.opolskie.pl/2023/07/zaproszenie-do-konsultacji-projektu-uchwaly/

 

Nie zapomnij udostępnić: