Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 26 maja, 2023 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Burmistrza Brzegu z dnia 26.05.2023 r.

Treść artykułu

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, umieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl ofertę:

Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkolna Akademia Piłkarska, prowadzącego działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rzecz mieszkańców z terenu Gminy Brzeg, na realizację zadania publicznego w 2023 r. pn.:

,, Finał z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty należy składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@brzeg.pl w terminie do 02.06.2023 r.

 

 

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

(-) Tomasz Filipkowski

 

 

 

 

Nie zapomnij udostępnić: